Molemmille on kertynyt vahvaa lastensuojelutyöstä. He ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2000 alkaen; ensin tukiperheenä ja vuodesta 2002 lähtien perhekodin vanhempina.

Ammattitaitoa pidetään yllä säännöllisellä työnohjauksella ja täydennyskoulutuksilla. Perhekodissa työskentelee vanhempien lisäksi ammattitaitoisia työntekijöitä ohjaajina.